8 Nisan 2016 Cuma

Customer, Consumer and Client

İngilizce’deki bu üç kelime sıklıkla birbiriyle karıştırılan, kafa karıştıran, öğrenme aşamasındakilerin aradaki farkı bulmakta zorlandığı kelimelerdendir. Bugünkü hedefim, bu kelimelerin daha kolay anlaşılabilmesini sağlamak.

Customer: Belli bir dükkan ya da iş yerinden birşeyler satın alan kimse. Türkçe’deki en iyi karşılığı ’müşteri’ kelimesidir. 
Örnek: I love it when the customers come back for more.

Consumer: Daha çok teori bazli durumlarda, örneğin ekonomi üzerine hazırlanan bir raporda kullanılan ve daha cok ’tüketici’ anlamına gelen, bir kimsenin kendisi icin kullanmak/yemek/tüketmek amaçlı bir maddeyi yahut servisi sat
ın alması durumunda kullanılan bir kelimedir. 
Örnek: Businesses need to identify consumer trends and needs.
Örnek: Customers buy, consumers use. 

Client: Yine Türkçe’deki ’müşteri’ kelimesine denk gelen bir kelimedir. Profesyonel bir şirket ya da organizasyonun sunduğu bir hizmeti (su tesisati ile ilgili bir durum, eğitim ya da sağlık hizmeti, yasal hizmet vs gibi) satın alan kimsedir. Customer kelimesi ile en önemli farkı da burada bulunmaktadır: profesyonel bir kişi, grup ya da şirketten hizmetini satın alan kimse olması.
Örnek: Yesterday, I spent all day designing a new website for a client. 

Bu kelimelerin anlamı birbiriyle zaman zaman örtüşen ve hatta sıklıkla birbiriyle de yakinen ilintili olan ve bazen birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Örneğin; bir mağazaya giden kimse o mağazanın müşterisi (customer of that shop), o mağazanın sahibi olan şirketin müşterisi (client of the company) ve aldığı şeyin de tüketicisidir (the consumer of the particular thing(s) s/he buys).

Exercise:

1. .................... of essential oils are mostly young adults. 
2. His lawyer doesn't have a lot of ...................... .
3. I will close the shop for the day when the last .................... leaves. 
4. As an English tutor, I have had many ...................... . 
5. Do ................... prefer quantity or quality?
6. I am a regular ................... at my local organics shop. 
7. They need to understand the ...................... demand for it first. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder