12 Ağustos 2015 Çarşamba

100 Sıklıkla Kullanılan Sıfatlar Listesi (100 Common Adjectives List)

afraid  (korkan/korkmuş)
alive (canlı/hayatta)
angry (kızgın)
annoyed (sinirli)
annoying (sinirlendirici)
apart (ayrı)
bad (kötü)
beautiful (güzel)
big (büyük)
boring (sıkıcı)
broken (kırık/bozuk)
busy (meşgul)
cheap (ucuz)
clear (net/açık)
close (yakın)
closed (kapalı)
cold (soğuk)
cool (serin/soğukkanlı/sakin)
dangerous (tehlikeli)
dark (koyu)
dead (ölü)
different (farklı)
done (bitmiş/tamamlanmış)
dry (kuru)
early (erken)
easy (kolay)
empty (boş)
excited (heyecanlı)
exciting (heyecan verici)
expensive (pahalı)
fake (sahte)
false (doğru olmayan/yanlış)
far (uzak)
fast (hızlı)
few (az/birkac)
fine (iyi/hoş)
finished (bitmiş)
first (ilk)
flat (yassı)
free (özgür/boş)
full (dolu)
good (iyi)
great (harika)
happy (mutlu)
hard (zor)
hard (katı)
heavy (ağır)
high (yüksek)
hot (sıcak)
huge (kocaman)
interesting (ilginç)
large (geniş/büyük)
last (sonuncu)
last (son)
late (geç)
light (hafif)
light (açık)
little (küçük)
long (uzun)
low (alcak/düşük)
many (pek çok)
mean (cimri/acımasız)
near (yakın)
new (yeni)
next (bir sonraki)
nice (hoş)
noisy (gürültülü)
old (eski)
old (yaşlı)
open (açık)
poor (fakir/zavallı)
pretty (hoş/sevimli)
quick (hızlı)
ready (hazır)
real (gerçek)
rich (zengin)
right (doğru/haklı)
sad (üzgün)
safe (güvenilir)
same (aynı)
short (kısa)
slow (yavaş)
small (küçük)
soft (yumuşak)
special (özel)
strange (tuhaf/garip)
strong (güçlü)
sure (emin)
surprised (şaşırmış/şaşkın)
tall (uzun)
tiny (küçücük)
tired (yorgun)
together (birlikte)
true (doğru)
ugly (çirkin)
warm (ılık)
weak (kuvvetsiz)
wet (ıslak)
wrong (yanlış)
young (genç)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder