9 Nisan 2015 Perşembe

Present Simple Tense: Kullanildigi Yer ve Zamanlar

Simple Present tense, yahut Present Simple tense Türkçe'de 'geniş zaman' olarak düşünülebilir.


Kullanıldığı yerler:

1) Tekrarlanan Durum ve Davranışlar (Repeated Actions): Bir davranışın devamlılığını, süregelirliliğini, beklenilir bir durum olduğunu anlatırken kullanılır. Örneğin, bir alışkanlıktan, hobiden, günlük bir olaydan ya da sıklıkla görülen  ya da sıklıkla görülmeyen davranış ya da olaylardan bahsederken bu zaman kullanılır.

Örnek:

play tennis.
Ben tenis oynarım.

She does not play tennis.

O tenis oynamaz.

The train leaves every morning at 8am.

Tren her sabah saat 8'de kalkar.

The train does not leave at 9am.

Tren sabah saat 9'da kalkmaz.

She always forgets her purse.

O daima cüzdanını/el çantasını unutur.

He never forgets his wallet.

O asla cüzdanınıunutmaz.

Every twelve months, the Earth circles the sun.

Dünya her oniki ayda bir güneşin etrafını dolanır.

The sun does not circle the Earth.

Güneş Dünya'nın etrafını dolanmaz.

2) Genelleme ve Bulgu (Facts or Generalisations): Simple Present tense ile yapılan cümlelerde cümleyi kuran kisi, kurduğu cümlede bahsedilen genelleme ya da bilgi/veri ya da bulgunun geçmişte, o anda ve gelecekte de dogru (ya da olumsuz cümle ise doğru olmadığına) olduğuna inanır. Önemli olan cümleyi kuran kişinin doğruluğu değildir.

Örnek:

Cats like milk.
Kediler süt severler.

Birds do not like milk.

Kuşlar süt sevmezler.

Perth is in Australia.

Perth Avustralya'dadır.

Perth is not in Turkey.

Perth Türkiye'de değildir.

Windows are made of glass.

Pencereler camdan yapılmıştır.

Windows are not made of wood.

Pencereler tahtadan yapılmazlar.

Istanbul is a small city.

İstanbul küçük bir şehirdir. (Bu bilginin doğru olmayışı dilin doğruluğunu değerlendirmek açısından önemli değil).

3) Şimdi (Now-Non-Continuous Verbs): (Şimdiki zaman eki olan -ing alamayan fiiller): Bazen 'şimdi'yi açıklarken de kullanılır. Ancak bunu yaparken sadece belli fiiller kullanılabilir (non-continuous verbs or mixed verbs).

Örnek:


am here now.
Şu anda buradayım.

She is not here now.

şu anda burada değil.

He needs help right now.

Onun hemen şu anda yardıma ihtiyaci var.

He does not need help now.

Onun şu anda yardıma ihtiyacı yok.

4) Gelecek (Future): Bazen gelecekte olacak bir şeyi belirtirken de kullanılabilir.

Örnek:

The train leaves at 3pm.
Tren öğleden sonra saat 3'te kalkar/kalkacak.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder