21 Temmuz 2015 Salı

Present Simple Tense: To Be Verb (Olmak Fiiliyle Geniş Zaman)

İngilizce'de Geniş Zaman (Simple Present Tense) ayrıca 'olmak' fiiliyle, yani 'to be' fiiliyle de yapılır. Ancak cümle içerisinde kullanılan 'to be' fiili tam olarak 'olmak' anlamına gelmemektedir. Daha çok cümledeki sıfat yahut isim için 'dir-dır' gibi tamamlayıcı bir konumdadır. Bu zamanda kullanılan 'to be' fiilleri özneye göre cümlelerde şu şekillerde kullanılır:

To Be: Am, Is, Are

AM: I
IS: He, She, It (üçüncü tekil şahıs)
ARE: You, We, They (sen/siz ve çoğul şahıslar)


Olumlu Cümle Yapısı:
Subject (özne) + To Be (am/is/are) + Noun (isim)/Adjective (sıfat)

Olumsuz Cümle Yapısı:
Subject (özne) + To Be (am/is/are) + not + Noun (isim)/Adjective (sıfat)

Soru Cümlesinde 'To Be':
To Be (am/is/are) + Subject (özne) + Noun (isim)/Adjective (sıfat)
Question word (eg. What/Where) + To Be (am/is/are) + Subject + Noun (isim)/Adjective (sıfat)

Soru Cümlelerine Kısa Cevap:
Yes, I am.
Yes, he/she/it is.
Yes, you/we/they are.

No, I am not.
No, he/she/it is not.
No, you/we/they are not.


Örnek Çalışma:

1. _______ I late?

2. _______ they here?

3. He _______ hungry.

4. This _______ yours.

5. It ______ ______ a problem.

6. What _______ your name?

7. How old _______ your brother?

8. She _______ a nurse, she _______ _______ a doctor.

9. They _______ from Cyprus.

10. Tammy _______ a teacher.

Cevaplarınızı kontrol etmemi isterseniz aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder