31 Mayıs 2015 Pazar

Cardinal Numbers: Sayma Sayıları

1                             One (Bir)
2                             Two (İki)
3                             Three (Üç)
4                             Four (Dört)
5                             Five (Beş)
6                             Six (Altı)
7                             Seven (Yedi)
8                             Eight (Sekiz)
9                             Nine (Dokuz)
10                           Ten (On)
11                           Eleven (On bir)
12                           Twelve (On iki)
13                           Thirteen (On üç)
14                           Fourteen (On dört)
15                           Fifteen (On beş)
16                           Sixteen (On altı)
17                           Seventeen (On yedi)
18                           Eighteen (On sekiz)
19                           Nineteen (On dokuz)

20                           Twenty (Yirmi)
21                           Twenty one (Yirmi bir)
22                           Twenty two (Yirmi iki)
23                           Twenty three (Yirmi üç)
24                           Twenty four (Yirmi dört)
25                           Twenty five (Yirmi beş)

30                           Thirty (Otuz)
31                           Thirty one (Otuz bir)
32                           Thirty two (Otuz iki)
33                           Thirty three (Otuz üç)

40                           Forty (Kırk)
41                           Forty one (Kırk bir)
42                           Forty two (Kırk iki)
43                           Forty three (Kırk üç)

50                           Fifty (Elli)
51                           Fifty one (Elli bir)
52                           Fifty two (Elli iki)
53                           Fifty three (Elli üç)

60                           Sixty (Altmış)
70                           Seventy (Yetmiş)
80                           Eighty (Seksen)
90                           Ninety (Doksan)
100                         One hundred (Yüz)

101                         One hundred and one (Yüz bir)
102                         One hundred and two (Yüz iki)
103                         One hundred and three (Yüz üç)

110                         One hundred and ten (Yüz on)
111                         One hundred and eleven (Yüz on bir)
112                         One hundred and twelve (Yüz on iki)

200                         Two hundred (İki yüz)
300                         Three hundred (Üç yüz)
400                         Four hundred (Dört yüz)
500                         Five hundred (Beş yüz)
600                         Six hundred (Altı yüz)

1000                       One thousand (Bin)
1001                       One thousand one (Bin bir)
1002                       One thousand two (Bin iki)
1003                       One thousand three (Bin üç)

2000                       Two thousand (İki bin)
3000                       Three thousand (Üç bin)
4000                       Four thousand (Dört bin)

10,000                    Ten thousand (On bin)
20,000                    Twenty thousand (Yirmi bin)
30,000                    Thirty thousand (Otuz bin)

100,000                 One hundred thousand (Yüz bin)
200,000                 Two hundred thousand (İki yüz bin)
300,000                 Three hundred thousand (Üç yüz bin)

1,000,000              One million (Bir milyon)
2,000,000              Two million (İki milyon)

10,000,000            Ten million (On milyon)

100,000,000          One hundred million (Yüz milyon)

1,000,000,000       One billion (Bir milyar)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder